Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Στρατηγικός σχεδιασμός 2023-2027


Οι πέντε (5) Στρατηγικοί Άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2023-2027 είναι οι εξής:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1

Αποτελεσματική προστασία των παικτών και βελτιστοποίηση του συνολικού θετικού αποτυπώματος της αγοράς παιγνίων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2

Ελαχιστοποίηση παράνομων και αντικανονικών συμπεριφορών στον χώρο των τυχερών παιγνίων και των αρνητικών επιπτώσεών τους.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3

Στήριξη της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του κλάδου των παιγνίων, της ανάπτυξης νέων επενδύσεων, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4

Επαρκής στελέχωση, οργανωτική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Ε.Ε.Ε.Π.για ενδυνάμωση, μεταξύ άλλων, του εποπτικού, καθοδηγητικού και ελεγκτικού της ρόλου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 5

Διαρκής ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ε.Ε.Ε.Π. προς το εσωτερικό και το εξωτερικό και διαρκής ενίσχυση της διαφάνειας και της συλλογικότητας στη λειτουργία της.

Οι στρατηγικοί άξονες προσπαθήσαμε να είναι λίγοι, περιληπτικοί, συνεκτικοί και να παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία, γιατί αφορούν μία περίοδο πέντε ετών. Οι τρεις πρώτοι αφορούν την αγορά των παιγνίων και οι άλλοι δύο την ίδια την Ε.Ε.Ε.Π.. Ο πρώτος και πρωταρχικός άξονας του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η προστασία των παικτών και η μεγέθυνση του θετικού αποτυπώματος της αγοράς των παιγνίων στην οικονομία και την κοινωνία. Αφορά μία θετική προσέγγιση της αγοράς των παιγνίων και μία ισορροπία μεγέθυνσης του οφέλους από την ύπαρξή της,με ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών. Ο δεύτερος αφορά στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και στην αντιμετώπιση των παράνομων δικτύων. Ο τρίτος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων, η προώθηση της καινοτομίας στην αγορά τυχερών παιγνίων και η επίτευξη μακροχρόνιας βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν. Για να μπορέσει να συμβάλλει η Ε.Ε.Ε.Π. στην επίτευξη των στόχων που αφορούν την αγορά, πρέπει να στελεχωθεί, να αναδιαρθρωθεί, να ενισχυθεί υλικοτεχνικά, να γίνει πιο αποτελεσματική. Αυτός είναι ο τέταρτος στόχος. Ο τελευταίος στόχος επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και τη συλλογικότητα στη λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., στοιχεία που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την αποτελεσματικότητά της. Το Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027 της Ε.Ε.Ε.Π. θέλουμε να πιστεύουμε πως θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, στην προσπάθειά μας να εκπληρώσουμε τα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει, σε ένα απαιτητικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.

Δείτε εδώ το Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027 της Ε.Ε.Ε.Π..

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video