Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Σχέδιο δράσης 2016-2018


Σε αντίθεση µε το Σχέδιο Δράσης 2013-2015, που είχε στόχευση στη γρήγορη δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών και ταυτόχρονα, ήταν επικεντρωµένο στην ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής και ελέγχου των παιγνίων και στη χορήγηση των απαιτούµενων αδειών και πιστοποιήσεων, το Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018 έχει κύριο επιχειρησιακό στόχο την πλήρη ενεργοποίηση της ελεγκτικής δραστηριότητας της Αρχής.

Το Σχέδιο Δράσης 2016-2018, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, εγκρίθηκε με τη με αριθμό 203/2/26.04.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και εξειδικεύεται σε 7 Επιχειρησιακούς Άξονες που αποτυπώνουν ισάριθµες στρατηγικές ανάπτυξης της δραστηριότητας της Ε.Ε.Ε.Π.

Οι πέντε πρώτοι περιλαµβάνουν τις καθαρά επιχειρησιακές δράσεις της Αρχής (ρύθµιση, αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις, έλεγχος και κοινωνική προστασία), ο έκτος τις επιτελικές και διοικητικές λειτουργίες, ενώ στον έβδοµο περιλαµβάνονται τα έργα βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της.

Οι Επιχειρησιακοί Άξονες, του Σχεδίου Δράσης 2016-2018 είναι οι εξής:

ΕΑ1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Η στρατηγική που αποτυπώνεται στον Επιχειρησιακό Άξονα 1 περιλαµβάνει την εκπόνηση των επιµέρους κανονισµών διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων, κατά παίγνιο, οι οποίοι συγκροτούν τον Κανονισµό Παιγνίων. Η θέσπιση κατάλληλων και ελέγξιµων κανόνων και προδιαγραφών, διασφαλίζει ότι τα κάθε είδους τυχερά παίγνια καθώς και τα επιτρεπόµενα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια οργανώνονται και διεξάγονται σύµφωνα µε το νόµο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται σε παράνοµη εκµετάλλευση και αισχροκέρδεια, ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα των πολιτών και του δηµοσίου.

ΕΑ2: Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Σκοπός του Επιχειρησιακού Άξονα 2 είναι, µέσω της λειτουργίας νόµιµων αδειοδοτηµένων φορέων εκµετάλλευσης παιγνίων, τα τυχερά καθώς και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια να οργανώνονται και να διεξάγονται σύµφωνα µε το νόµο. Από την υλοποίηση των ενεργειών του άξονα αυτού παράγονται έσοδα για την Αρχή αλλά και νέα σηµαντικά πρόσθετα δηµόσια έσοδα, ασφαλούς είσπραξης. Τα έσοδα αυτά θα προκύψουν από το τίµηµα των αδειοδοτήσεων εκµετάλλευσης, τη συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο µικτό κέρδος των παιγνίων, τη φορολόγηση των κερδών των παικτών αλλά και την αύξηση της φορολογητέας ύλης επί της οποίας επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος των αδειούχων προσώπων, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

ΕΑ3: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Στον Επιχειρησιακό Άξονα 3 εντάσσονται ενέργειες που διασφαλίζουν ότι τα τυχερά και τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα καθώς και αυτά που διεξάγονται στα καζίνα να οργανώνονται και να λειτουργούν σύµφωνα µε το νόµο. Αυτό επιτυγχάνεται από τη λειτουργία µόνο πιστοποιηµένων παιγνίων, παιγνιοµηχανηµάτων και καταστηµάτων, καθώς και από την πιστοποίηση των εµπλεκοµένων κατασκευαστών, εισαγωγέων και τεχνικών παιγνίων. Από την υλοποίηση των ενεργειών του άξονα αυτού παράγονται έσοδα για την Αρχή (τέλη και παράβολα πιστοποιήσεων), όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, µε τα οποία καλύπτεται το αντίστοιχο διοικητικό της κόστος.

ΕΑ4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Ο Επιχειρησιακός Άξονας 4 αποτυπώνει τη στρατηγική στην οποία επικεντρώνεται το κύριο βάρος του Σχεδίου ∆ράσης 2016-2018. Η στρατηγική αυτή αποβλέπει κυρίως στην ενθάρρυνση για τη συµµόρφωση της αγοράς παιγνίων µε την ισχύουσα νοµοθεσία· δεν είναι βασική επιδίωξη και προτεραιότητα της Ε.Ε.Ε.Π. η επιβολή κυρώσεων. Αυτό θα επιτευχθεί µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο διεξαγωγής των παιγνίων και των φορέων διενέργειάς τους, καθώς και της τήρησης των κανόνων εµπορικής επικοινωνίας τους. Ο έλεγχος θα είναι συνεχής και συστηµατικός, µε αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών µέσων και µεθόδων. Η επιτυχηµένη εφαρµογή των ενεργειών του άξονα συµβάλλει στην προστασία του καταναλωτικού κοινού και, επιπλέον, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις που καθιστούν, επιχειρηµατικά, την παράνοµη διεξαγωγή µη ελκυστική επιλογή.

ΕΑ5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.
Σκοπός του Επιχειρησιακού Άξονα 5 είναι η διατήρηση της λελογισµένης συµµετοχής των ενηλίκων πολιτών στα τυχερά παίγνια και των ανηλίκων στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, καθώς και η αποτροπή της υπέρµετρης σπατάλης χρηµάτων. Για τον σκοπό αυτόν ελέγχονται -και αν απαιτείται περιορίζονται- το περιεχόµενο, το είδος και η ένταση των προγραµµάτων εµπορικής επικοινωνίας των παρόχων παιγνίων, ενώ προβλέπονται µηχανισµοί ελέγχου της ηλικίας παικτών, όπως η καθιέρωση της ατοµικής κάρτας παίκτη για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα και στο διαδίκτυο. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του εθισµού στα τυχερά παιχνίδια θα εκπονηθούν ειδικές µελέτες, θα διεξαχθούν έρευνες, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα και θα αναπτυχθούν εργαλεία υποστήριξης των εθισµένων ατόµων, σύµφωνα και µε τη διεθνή εµπειρία.

ΕΑ6: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.
Ο Επιχειρησιακός Άξονας 6 περιλαµβάνει το σύνολο των επιτελικών και διοικητικών δράσεων της Ε.Ε.Ε.Π., που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της και για την υποστήριξη των κύριων, επιχειρησιακών, δραστηριοτήτων της.

ΕΑ7: ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ.
Σκοπός των ενεργειών του Επιχειρησιακού Άξονα 7 είναι η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Αρχής, µέσω της επέκτασης και εκσυγχρονισµού των εσωτερικών συστηµάτων της, τα οποία υποστηρίζουν την επιχειρησιακή, επιτελική και διοικητική δραστηριότητα της Ε.Ε.Ε.Π.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video