Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων


Στόχος του ρυθμιστικού έργου της Ε.Ε.Ε.Π. είναι η κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου και η θέσπιση προδιαγραφών, διασφαλίζοντας ότι τόσο τα τυχερά όσο και τα επιτρεπόμενα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, οργανώνονται και διεξάγονται με διαφανή και αδιάβλητο τρόπο και δεν εκτρέπονται σε παράνομη εκμετάλλευση και αισχροκέρδεια, προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα των πολιτών και του δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π., με τη με αριθμό 8/6/25.05.2012 απόφασή της, υιοθέτησε μία σειρά αρχών που διέπουν τις δραστηριότητές της ως προς τη διεξαγωγή του ρυθμιστικού της έργου:

  • α. Η αρχή της αναλογικότητας: Η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να παρεμβαίνει μόνο όταν η παρέμβαση είναι αναγκαία. Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι επαρκή για την αποτροπή του κινδύνου που αφορούν και το κόστος για τους ρυθμιζόμενους πρέπει να είναι αιτιολογημένο.
  • β. Η αρχή της λογοδοσίας: Η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να αιτιολογεί τις αποφάσεις της και να υποβάλλεται σε δημόσιο έλεγχο.
  • γ. Η αρχή της συνέπειας: Η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να θεσπίζει ρυθμιστικά πλαίσια που περιέχουν διατάξεις και προβλέψεις οι οποίες διέπονται από συνοχή και που τις εφαρμόζει με αδιάβλητο τρόπο.
  • δ. Η αρχή της διαφάνειας: Η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να είναι ειλικρινής, να θεσπίζει απλά και σαφή ρυθμιστικά πλαίσια και να τα διατυπώνει με τρόπο που είναι κατανοητός στους χρήστες.
  • ε. Η αρχή της προσήλωσης: Η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να λειτουργεί με προσήλωση στην επίλυση των προβλημάτων, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα παρενεργειών που μπορεί να προκληθούν από τις αποφάσεις της.
  • στ. Η αρχή της κοινωνικής ευθύνης και ενσυναίσθησης: Η ρυθμιστική Αρχή, προκειμένου να προωθεί το υπεύθυνο παιχνίδι, πρέπει να διαθέτει επίγνωση και κατανόηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και να διατηρεί άμεση και ανοικτή επικοινωνία με τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το ρυθμιστικό έργο της Ε.Ε.Ε.Π. συντελείται με σειρά Κανονισμών που είτε αφορούν στο σύνολο της αγοράς παιγνίων (οριζόντιοι κανονισμοί), είτε αφορούν σε συγκεκριμένα παίγνια ή κατηγορία παιγνίων ή τέλος, σε θέματα λειτουργίας των φορέων διεξαγωγής τους.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video