Δράσεις


Συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Η Ε.Ε.Ε.Π. συνεργάζεται με το Κέντρο Ψυχολογικής Απεξάρτησης από τα Τυχερά Παιχνίδια, το ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ. Σκοπός είναι η απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας προκειμένου η Αρχή να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για ενέργειες ενημέρωσης, πρόληψης και καταπολέμησης του εθισμού στα τυχερά παίγνια.

AML
Black List

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates