Κατηγορίες Λαχείων


Σε συνέχεια της ολομέλειας Ιουνίου 2022 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της ολομέλειας Οκτωβρίου 2021 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής: FATF – Χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε πρόσκληση για δράση - Οκτώβριος 2021

Black List
AML

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates