Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης της FATF


Στο πλαίσιο εργασιών της Ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε 16-21 Ιουνίου 2019, στην Αμερική, συμφωνήθηκε η έκδοση δύο εγγράφων, με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς τα πρότυπα του ανωτέρω Οργανισμού:

α) «Public Statement»

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-june-2019.html  

Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται δύο (2) χώρες, των οποίων οι στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση ΞΧ/ΧΤ θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως ακολούθως:

 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Η FATF εκφράζει ανησυχία τόσο για τις σημαντικές ελλείψεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσο και για την απειλή που συνιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της ΛΔΚ που συνδέονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και τη χρηματοδότησή τους.

Ακολούθως επιβεβαιώνει την από 25 Φεβρουαρίου 2011 έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ και εκείνων που ενεργούν εξ ονόματός τους, προτρέποντας, εκτός από τον ενισχυμένο έλεγχο, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αντίμετρα και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος.

 

ΙΡΑΝ

Το σχέδιο δράσης του Ιράν, έληξε τον Ιανουάριο του 2018. Τον Ιούνιο του 2019, η FATF κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα πεδία του σχεδίου δράσης δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί:

  • την επαρκή ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ιδίως της χρηματοδότησης εκείνων των ομάδων που δραστηριοποιούνται υπό την επωνυμία "Προσπάθεια να τερματιστεί η ξένη κατοχή, η αποικιοκρατία και ο ρατσισμός". 

  • τον εντοπισμό και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, που ενέχονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

  • τη θέσπιση κατάλληλου και εκτελεστού καθεστώτος δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη. 

  • τη διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας της μονάδας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Financial Intelligence Unit-FIU) και υποβολή αναφορών (STRs) για απόπειρες συναλλαγών. 

  • τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για τον εντοπισμό και επιβολή κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων/αξίας, χωρίς άδεια. 

  • την επικύρωση και εφαρμογή των Συμβάσεων του Παλέρμο και των σχετικών με ΧΤ εστιάζοντας στο καθεστώς παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. 

  • την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να επαληθεύουν τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του δικαιούχου κατά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. 

 

Αν και αναγνωρίζεται ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη συμμόρφωση της χώρας με τα πρότυπα της FATF, ωστόσο εκφράζεται η δυσαρέσκεια για τη μη ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η διατήρηση της προσωρινής αναστολής των αντιμέτρων στο Ιράν, με εξαίρεση την παραμονή της χώρας στη Δημόσια ανακοίνωση της FATF μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων.

 

Σημειώνεται ότι η FATF έχει δώσει προθεσμία μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, ειδάλλως θα αναγκασθεί να προβεί σε περαιτέρω μέτρα. Υπό το πρίσμα αυτό, ενθαρρύνει τα μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19, με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.

 

«RECOMMENDATION 19. Higher-risk countries *

Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence measures to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied should be effective and proportionate to the risks. Countries should be able to apply appropriate countermeasures when called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to the risks».

 

β)«Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2019.html

Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων. Οι χώρες αυτές επιγραμματικά είναι:

Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Καμπότζη, Αιθιοπία, Γκάνα, Πακιστάν, Παναμάς, Σερβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία και Υεμένη.

Τέλος, σας παραπέμπουμε στον παρακάτω σύνδεσμο, για την αναλυτική σας ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της πρόσφατης Ολομέλειας.

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2019.html  ]

 

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video