Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Κατηγορίες Λαχείων


Σε συνέχεια της ολομέλειας Ιουνίου 2022 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της ολομέλειας Μαρτίου 2022 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

Σημειώνεται ότι από τις δικαιοδοσίες που τελούν σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας αφαιρέθηκε η Ζιμπάμπουε και προστέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε συνέχεια της ολομέλειας Οκτωβρίου 2021 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής: FATF – Χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε πρόσκληση για δράση - Οκτώβριος 2021

Σε συνέχεια της ολομέλειας Ιουνίου 2021 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας  Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της ολομέλειας Φεβρουαρίου 2021 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας  Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής των προβλεπόμενων στη σύσταση 19/FATF και στις διατάξεις του άρθρου 16Α του ν. 4557/2018 ως ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων για το Ιράν λόγω συμπερίληψής του στις "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action" από τον 2/2020.

Δημόσιες ανακοινώσεις ολομέλειας Οκτωβρίου 2020 για τις δικαιοδοσίες της "μαύρης λίστας" και τις δικαιοδοσίες σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας.

Δημόσια Δήλωση της 21ης Φεβρουαρίου 2020

Οι δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου έχουν σημαντικές στρατηγικές ελλείψεις στο καθεστώς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Για όλες τις χώρες που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, η FATF καλεί όλα τα μέλη και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι χώρες καλούνται να εφαρμόσουν αντίμετρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους τρέχοντες κινδύνους ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (ΞΧ/ΧΤ/PF) που προέρχονται από τη χώρα. Αυτός ο κατάλογος συχνά αναφέρεται εξωτερικά ως «μαύρη λίστα»/black list. [...]

Για να διαβάσετε ολόκληρη την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Δημόσια ανακοίνωση - Οκτώβριος 2019

Στο πλαίσιο εργασιών της Ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε 13-18 Οκτωβρίου 2019, στη Γαλλία, συμφωνήθηκε η έκδοση δύο εγγράφων, με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς τα πρότυπα του ανωτέρω Οργανισμού:

α) «Public Statement»

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2019.html

Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται δύο (2) χώρες, των οποίων οι στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση ΞΧ/ΧΤ θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως ακολούθως:

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Η FATF εξακολουθεί να ανησυχεί για την αποτυχία της ΛΔΚ να αντιμετωπίσει τις σημαντικές ελλείψεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις σοβαρές απειλές που θέτουν για την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η FATF καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να αντιμετωπίσει άμεσα και ουσιαστικά τις ελλείψεις της στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επιπλέον, η FATF εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την απειλή που συνιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της ΛΔΚ που συνδέονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) και τη χρηματοδότησή της.

Ακολούθως επιβεβαιώνει την από 25 Φεβρουαρίου 2011 έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ και εκείνων που ενεργούν εξ ονόματός τους, προτρέποντας, εκτός από τον ενισχυμένο έλεγχο, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αντίμετρα και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, εφόσον απαιτείται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος.

ΙΡΑΝ

Η FATF καλεί τα μέλη της και τις άλλες δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν, σύμφωνα με τη Σύσταση 19: 1) αυξημένη εποπτεία για υποκαταστήματα και θυγατρικές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στο Ιράν 2) αυστηροποίηση των μηχανισμών υποβολής αναφορών για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και 3) αυξημένες απαιτήσεις εξωτερικού ελέγχου για χρηματοοικονομικούς ομίλους σε σχέση με οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους που βρίσκονται στο Ιράν.

Αναλυτικότερα:

Τον Ιούνιο του 2016, η FATF εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική δέσμευση του Ιράν σε υψηλό επίπεδο για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της στον τομέα της AML / CFT και την απόφασή της να ζητήσει τεχνική βοήθεια κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Τον Νοέμβριο του 2017, το Ιράν θέσπισε καθεστώς δήλωσης μετρητών. Τον Αύγουστο του 2018, ενέκρινε τροποποιήσεις στον νόμο του για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τον Ιανουάριο του 2019, το Ιράν ενέκρινε τροποποιήσεις του νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η FATF αναγνωρίζει την πρόοδο αυτών των νομοθετικών προσπαθειών. Τα νομοσχέδια για την επικύρωση των συμβάσεων χρηματοδότησης του Παλέρμο και της τρομοκρατίας έχουν περάσει από το Κοινοβούλιο, αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε χώρα, η FATF μπορεί να εξετάσει μόνο ρυθμίσεις εν ισχύ. Μόλις η νομοθεσία τεθεί πλήρως σε ισχύ, η FATF θα προβεί σε επανεξέταση για να καθορίσει εάν τα μέτρα που ελήφθησαν εναρμονίζονται με το Σχέδιο Δράσης του Ιράν και είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα της FATF.

Το σχέδιο δράσης του Ιράν έληξε τον Ιανουάριο του 2018. Τον Οκτώβριο του 2019, η FATF σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν ολοκληρωθεί και το Ιράν πρέπει να αντιμετωπίσει πλήρως τα εξής:

 • την επαρκή ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ιδίως της χρηματοδότησης εκείνων των ομάδων που δραστηριοποιούνται υπό την επωνυμία "Προσπάθεια να τερματιστεί η ξένη κατοχή, η αποικιοκρατία και ο ρατσισμός"
 • τον εντοπισμό και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, που ενέχονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
 • τη θέσπιση κατάλληλου και εκτελεστού καθεστώτος δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
 • τη διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας της μονάδας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Financial Intelligence Unit-FIU) και υποβολή αναφορών (STR’s) για απόπειρες συναλλαγών
 • τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για τον εντοπισμό και επιβολή κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων/αξίας, χωρίς άδεια
 • την επικύρωση και εφαρμογή των Συμβάσεων του Παλέρμο και των σχετικών με ΧΤ εστιάζοντας στο καθεστώς παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής
 • την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να επαληθεύουν τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του δικαιούχου κατά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2019, η FATF κάλεσε τα μέλη της και τις λοιπές ενώσεις, να προβλέψουν εφαρμογή ενισχυμένης εποπτείας για υποκαταστήματα και θυγατρικές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στο Ιράν. Σε συνέχεια της Δημόσιας Ανακοίνωσης του Ιουνίου 2019, η FATF αποφάσισε αυτή την εβδομάδα να καλέσει τα μέλη της και να προτρέψει όλες τις δικαιοδοσίες να εισαγάγουν ενισχυμένους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων ή συστηματικών αναφορών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και αυξημένες απαιτήσεις εξωτερικού ελέγχου για χρηματοοικονομικούς ομίλους όσον αφορά οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά τους και τις θυγατρικές τους που βρίσκονται στο Ιράν.

Εάν πριν από το Φεβρουάριο του 2020 το Ιράν δεν θέσει σε ισχύ τις συμβάσεις του Παλέρμο και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας σύμφωνα με τα πρότυπα της FATF, τότε η τελευταία θα άρει πλήρως την αναστολή των μέτρων και θα καλέσει τα μέλη της και όλες τις δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης, σύμφωνα με τη σύσταση 19.1.

Αναγνωρίζοντας ότι το Ιράν ενέκρινε πρόσφατα τη ρύθμιση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (AML-CFT), η FATF εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης παραμένει ανεφάρμοστο. Η FATF αναμένει ότι το Ιράν θα προχωρήσει γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπίσει όλα τα υπόλοιπα θέματα συμπληρώνοντας και εφαρμόζοντας τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σχετικά με ΞΧ/ΧΤ.

Το Ιράν θα παραμείνει στη Δημόσια Ανακοίνωση της FATF έως ότου ολοκληρωθεί το πλήρες σχέδιο δράσης. Μέχρις ότου το Ιράν εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν όσον αφορά την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο Σχέδιο Δράσης, η FATF θα εξακολουθήσει να ανησυχεί για τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέρχεται από το Ιράν και την απειλή που αυτή συνεπάγεται για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η FATF καλεί τα μέλη της και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να συνεχίσουν να συμβουλεύουν τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα να εφαρμόζουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις επιχειρηματικές σχέσεις και τις συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν σύμφωνα με τη σύσταση 19 της FATF, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων ενεργειών : (1) συγκέντρωση πληροφοριών για τους λόγους των προβλεπόμενων συναλλαγών και (2) τη βελτίωση της παρακολούθησης των επιχειρηματικών σχέσεων, αυξάνοντας τον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων που εφαρμόζονται και επιλέγοντας τα είδη των συναλλαγών που χρειάζονται περαιτέρω εξέταση.

β) «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2019.html

Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων. Οι χώρες αυτές επιγραμματικά είναι :

Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Καμπότζη, Γκάνα, Ισλανδία, Μογγολία, Πακιστάν, Παναμάς, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Υεμένη και Ζιμπάμπουε.

Η Αιθιοπία, η Σρι Λάνκα και η Τυνησία, δεν είναι πλέον σε καθεστώς παρακολούθησης.

Οι περιφερειακοί οργανισμοί της FATF και της FATF (FSRB) θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις δικαιοδοσίες που αναφέρονται στους παραπάνω σχετικούς συνδέσμους και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων. Η FATF καλεί τις εν λόγω δικαιοδοσίες να ολοκληρώσουν την εφαρμογή των σχεδίων δράσης ταχέως και εντός των προτεινόμενων προθεσμιών. Η FATF θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράσης. Η FATF δεν απαιτεί την εφαρμογή ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας σε αυτές τις δικαιοδοσίες, αλλά ενθαρρύνει τα μέλη της να λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στους ανωτέρω συνδέσμους στην ανάλυση κινδύνων.

Στο πλαίσιο εργασιών της Ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε 16-21 Ιουνίου 2019, στην Αμερική, συμφωνήθηκε η έκδοση δύο εγγράφων, με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς τα πρότυπα του ανωτέρω Οργανισμού:

α) «Public Statement»

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-june-2019.html  

Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται δύο (2) χώρες, των οποίων οι στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση ΞΧ/ΧΤ θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως ακολούθως:

 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Η FATF εκφράζει ανησυχία τόσο για τις σημαντικές ελλείψεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσο και για την απειλή που συνιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της ΛΔΚ που συνδέονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και τη χρηματοδότησή τους.

Ακολούθως επιβεβαιώνει την από 25 Φεβρουαρίου 2011 έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ και εκείνων που ενεργούν εξ ονόματός τους, προτρέποντας, εκτός από τον ενισχυμένο έλεγχο, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αντίμετρα και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος.

 

ΙΡΑΝ

Το σχέδιο δράσης του Ιράν, έληξε τον Ιανουάριο του 2018. Τον Ιούνιο του 2019, η FATF κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα πεδία του σχεδίου δράσης δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί:

 • την επαρκή ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ιδίως της χρηματοδότησης εκείνων των ομάδων που δραστηριοποιούνται υπό την επωνυμία "Προσπάθεια να τερματιστεί η ξένη κατοχή, η αποικιοκρατία και ο ρατσισμός". 

 • τον εντοπισμό και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, που ενέχονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

 • τη θέσπιση κατάλληλου και εκτελεστού καθεστώτος δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη. 

 • τη διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας της μονάδας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Financial Intelligence Unit-FIU) και υποβολή αναφορών (STRs) για απόπειρες συναλλαγών. 

 • τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για τον εντοπισμό και επιβολή κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων/αξίας, χωρίς άδεια. 

 • την επικύρωση και εφαρμογή των Συμβάσεων του Παλέρμο και των σχετικών με ΧΤ εστιάζοντας στο καθεστώς παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. 

 • την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να επαληθεύουν τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του δικαιούχου κατά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. 

 

Αν και αναγνωρίζεται ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη συμμόρφωση της χώρας με τα πρότυπα της FATF, ωστόσο εκφράζεται η δυσαρέσκεια για τη μη ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η διατήρηση της προσωρινής αναστολής των αντιμέτρων στο Ιράν, με εξαίρεση την παραμονή της χώρας στη Δημόσια ανακοίνωση της FATF μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων.

 

Σημειώνεται ότι η FATF έχει δώσει προθεσμία μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, ειδάλλως θα αναγκασθεί να προβεί σε περαιτέρω μέτρα. Υπό το πρίσμα αυτό, ενθαρρύνει τα μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19, με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.

 

«RECOMMENDATION 19. Higher-risk countries *

Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence measures to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied should be effective and proportionate to the risks. Countries should be able to apply appropriate countermeasures when called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to the risks».

 

β)«Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2019.html

Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων. Οι χώρες αυτές επιγραμματικά είναι:

Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Καμπότζη, Αιθιοπία, Γκάνα, Πακιστάν, Παναμάς, Σερβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία και Υεμένη.

Τέλος, σας παραπέμπουμε στον παρακάτω σύνδεσμο, για την αναλυτική σας ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της πρόσφατης Ολομέλειας.

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2019.html  ]

 

Public Statement - February 2019

The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard-setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.

Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the ongoing and substantial money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks.

 • Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
  The FATF remains concerned by the DPRK’s failure to address the significant deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the serious threats they pose to the integrity of the international financial system. The FATF urges the DPRK to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies. Further, the FATF has serious concerns with the threat posed by the DPRK’s illicit activities related to the proliferation of weapons of mass destruction (WMDs) and its financing.
  The FATF reaffirms its 25 February 2011 call on its members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with the DPRK, including DPRK companies, financial institutions, and those acting on their behalf. In addition to enhanced scrutiny, the FATF further calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures, and targeted financial sanctions in accordance with applicable United Nations Security Council Resolutions, to protect their financial sectors from money laundering, financing of terrorism and WMD proliferation financing (ML/FT/PF) risks emanating from the DPRK. Jurisdictions should take necessary measures to close existing branches, subsidiaries and representative offices of DPRK banks within their territories and terminate correspondent relationships with DPRK banks, where required by relevant UNSC resolutions.

Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction.

 • Iran
  In June 2016, the FATF welcomed Iran’s high-level political commitment to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. Given that Iran provided that political commitment and the relevant steps it has taken, the FATF decided in October 2018 to continue the suspension of counter-measures.
  In November 2017, Iran established a cash declaration regime. In August 2018, Iran has enacted amendments to its Counter-Terrorist Financing Act and in January 2019, Iran has also enacted amendments to its Anti-Money Laundering Act. The FATF recognises the progress of these legislative efforts. The bills to ratify the Palermo and Terrorist Financing Conventions have passed Parliament, but are not yet in force. As with any country, the FATF can only consider fully enacted legislation. Once the remaining legislation comes fully into force, the FATF will review this alongside the enacted legislation to determine whether the measures contained therein address Iran’s Action Plan, in line with the FATF standards.
  Iran’s action plan expired in January 2018. In February 2019, the FATF noted that there are still items not completed and Iran should fully address: (1) adequately criminalising terrorist financing, including by removing the exemption for designated groups “attempting to end foreign occupation, colonialism and racism”; (2) identifying and freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions; (3) ensuring an adequate and enforceable customer due diligence regime; (4) ensuring the full operational independence of the Financial Intelligence Unit and clarifying that the submission of STRs for attempted TF-related transactions are covered under Iran’s legal framework; (5) demonstrating how authorities are identifying and sanctioning unlicensed money/value transfer service providers; (6) ratifying and implementing the Palermo and TF Conventions and clarifying the capability to provide mutual legal assistance; and (7) ensuring that financial institutions verify that wire transfers contain complete originator and beneficiary information.
  The FATF decided at its meeting this week to continue the suspension of counter-measures. While welcoming the passage of the Anti-Money Laundering Act, the FATF expresses its disappointment that the Action Plan remains outstanding and expects Iran to proceed swiftly in the reform path to ensure that it addresses all of the remaining items by completing and implementing the necessary AML/CFT reforms.
  If by June 2019, Iran does not enact the remaining legislation in line with FATF Standards, then the FATF will require increased supervisory examination for branches and subsidiaries of financial institutions based in Iran. The FATF also expects Iran to continue to progress with enabling regulations and other amendments.
  Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified with respect to countering terrorism-financing in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence with respect to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19, including: (1) obtaining information on the reasons for intended transactions; and (2) conducting enhanced monitoring of business relationships, by increasing the number and timing of controls applied, and selecting patterns of transactions that need further examination.

More on:

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 22 February 2019

As part of its ongoing review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies the following jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While the situations differ among each jurisdiction, each jurisdiction has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments.

A number of jurisdictions have not yet been reviewed by the FATF. The FATF continues to identify additional jurisdictions, on an ongoing basis, that pose a risk to the international financial system.

The FATF and the FATF-style regional bodies (FSRBs) will continue to work with the jurisdictions noted below and to report on the progress made in addressing the identified deficiencies. The FATF calls on these jurisdictions to complete the implementation of action plans expeditiously and within the proposed timeframes. The FATF will closely monitor the implementation of these action plans and encourages its members to consider the information presented below.

Jurisdictions with strategic deficiencies

The Bahamas

Since October 2018, when The Bahamas made a high-level political commitment to work with the FATF and CFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies, The Bahamas has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting the Beneficial Ownership Law and issuing Codes of Practice for lawyers, accountants, and the real estate sector. The Bahamas should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by: (1) developing and implementing a comprehensive electronic case management system for international cooperation; (2) demonstrating risk-based supervision of non-bank financial institutions; (3) ensuring the timely access to adequate, accurate and current basic and beneficial ownership information; (4) increasing the quality of the FIU’s products to assist LEAs in the pursuance of ML/TF investigations, specifically complex ML/TF and stand-alone ML investigations; (5) demonstrating that authorities are investigating and prosecuting all types of money laundering, including complex ML cases, stand-alone money laundering, and cases involving proceeds of foreign offences; (6) demonstrating that confiscation proceedings are initiated and concluded for all types of ML cases; and (7) addressing gaps in the TF and PF TFS frameworks and demonstrating implementation.

Botswana

Since October 2018, when Botswana made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies, Botswana has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by commencing online STR filing by some types of reporting entities. Botswana should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by: (1) assessing the risks associated with legal persons, legal arrangements, and NPOs, and developing and implementing a risk-based comprehensive national AML/CFT strategy; (2) developing and implementing risk-based AML/CFT supervisory manuals; (3) improving its analysis and dissemination of financial intelligence by the FIU, and enhancing the use of financial intelligence among the relevant law enforcement agencies; (4) developing and implementing CFT strategy, and ensuring the TF investigation capacity of the law enforcement agencies; (5) ensuring the implementation without delay of targeted financial sanctions measures related to terrorist financing and proliferation financing, and (6) applying a risk-based approach to monitoring non-profit organisations.

Cambodia

In February 2019, Cambodia made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies. Cambodia will work to implement its action plan to accomplish these objectives, including by: (1) providing a broad legal basis for MLA and conducting relevant training to LEAs; (2) implementing risk-based supervision for real estate and casinos; (3) implementing the risk-based supervision to banks, including through prompt, proportionate and dissuasive enforcement actions, as appropriate; (4) amending the AML/CFT Law to address the remaining technical compliance deficiencies; (5) conducting sector-specific outreach to casinos, real-estate and MVTS providers; (6) increasing its FIU resources; enhancing its analysis of STRs; and increasing disseminations to LEAs; (7) increasing domestic coordination and cooperation to enhance ML investigations; (8) demonstrating an increase in ML investigations and prosecutions; and providing targeted proceeds of crime confiscation training to all LEAs; (9) demonstrating an increase in the freezing and confiscation of criminal proceeds, instrumentalities, and property of equivalent value; (10) establishing the legal framework to implement UN sanctions related to PF TFS, demonstrating that implementation is occurring and enhancing the understanding of sanctions evasion.

Ethiopia

Since February 2017, when Ethiopia made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to strengthen its effectiveness and address any related technical deficiencies, Ethiopia has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by commencing outreach to FIs and DNFBPs on its draft targeted financial sanctions obligations related to proliferation financing. Ethiopia should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by establishing and implementing proliferation financing-related targeted financial sanctions.

Ghana

Since October 2018, when Ghana made a high-level political commitment to work with the FATF and GIABA to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Ghana has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by raising awareness on risk-based supervision in the financial sector and developing templates to collect and maintain statistics on TF investigations. Ghana should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by: (1) developing and implementing a comprehensive national AML/CFT Policy based on the risks identified in the NRA, including measures to mitigate ML/TF risks associated with the legal persons; (2) improving risk-based supervision, by enhancing the capacity of the regulators and the awareness of the private sector; (3) ensuring the timely access to adequate, accurate and current basic and beneficial ownership information; (4) ensuring the focused actions of the FIU in accordance with the risks identified by the NRA, and adequate resource allocation to the FIU; (5) ensuring adequate and effective investigation and prosecution of TF; and (6) applying a risk-based approach for monitoring non-profit organisations.

Pakistan

Since June 2018, when Pakistan made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen its AML/CFT regime and to address its strategic counter-terrorist financing-related deficiencies, Pakistan has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by operationalising the integrated database for its currency declaration regime. Pakistan has revised its TF risk assessment; however, it does not demonstrate a proper understanding of the TF risks posed by Da’esh, AQ, JuD, FiF, LeT, JeM, HQN, and persons affiliated with the Taliban. Pakistan should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by: (1) adequately demonstrating its proper understanding of the TF risks posed by the terrorist groups above, and conducting supervision on a risk-sensitive basis; (2) demonstrating that remedial actions and sanctions are applied in cases of AML/CFT violations, and that these actions have an effect on AML/CFT compliance by financial institutions; (3) demonstrating that competent authorities are cooperating and taking action to identify and take enforcement action against illegal money or value transfer services (MVTS); (4) demonstrating that authorities are identifying cash couriers and enforcing controls on illicit movement of currency and understanding the risk of cash couriers being used for TF; (5) improving inter-agency coordination including between provincial and federal authorities on combating TF risks; (6) demonstrating that law enforcement agencies (LEAs) are identifying and investigating the widest range of TF activity and that TF investigations and prosecutions target designated persons and entities, and persons and entities acting on behalf or at the direction of the designated persons or entities; (7) demonstrating that TF prosecutions result in effective, proportionate and dissuasive sanctions and enhancing the capacity and support for prosecutors and the judiciary; and (8) demonstrating effective implementation of targeted financial sanctions (supported by a comprehensive legal obligation) against all 1267 and 1373 designated terrorists and those acting for or on their behalf, including preventing the raising and moving of funds, identifying and freezing assets (movable and immovable), and prohibiting access to funds and financial services; (9) demonstrating enforcement against TFS violations including administrative and criminal penalties and provincial and federal authorities cooperating on enforcement cases; (10) demonstrating that facilities and services owned or controlled by designated person are deprived of their resources and the usage of the resources. Given the limited progress on action plan items due in January 2019, the FATF urges Pakistan to swiftly complete its action plan, particularly those with timelines of May 2019.

Serbia

Since February 2018, Serbia made a high-level political commitment to work with the FATF and MONEYVAL to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies. The FATF has made the initial determination that Serbia has completed its action plan and warrants an on-site assessment to verify that the implementation of Serbia’s AML/CFT reforms has begun and is being sustained, and that the necessary political commitment remains in place to sustain implementation in the future. Specifically, Serbia has made the following key reforms: (1) updating its NRA to developing a better understanding of key risks; (2) subjecting lawyers, notaries, and casinos to supervision; implementing risk-based AML/CFT supervision, and increasing supervisory staff resources commensurate with sectoral risks; (3) implementing measures related to CDD, politically exposed persons, and wire transfers in line with the FATF Standards; (4) establishing an effective mechanism for ensuring timely access to beneficial ownership information regarding legal persons, and a framework to ensure that such information is accurate, and current; (5) ensuring adequate and effective investigation and prosecution of third-party and stand-alone ML; (6) ensuring the implementation without delay of targeted financial sanctions measures related to terrorist financing and taking proportionate measures for non-profit organisations in line with a risk-based approach; and (7) demonstrating initial implementation without delay of targeted financial sanctions related to proliferation financing.

Sri Lanka

Since November 2017, when Sri Lanka made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies. The FATF has made the initial determination that Sri Lanka has completed its action plan and warrants an on-site assessment to verify that the implementation of Sri Lanka’s AML/CFT reforms has begun and is being sustained, and that the necessary political commitment remains in place to sustain implementation in the future. Specifically, Sri Lanka has made the following key reforms: (1) enacting amendments to the MACMA to ensure that mutual legal assistance may be provided on the basis of reciprocity; (2) issuing the CDD Rule for DNFBPs, issuing any necessary guidance, and ensuring implementation of this Rule has begun, by way of supervisory actions; (3) enhancing risk-based supervision and outreach to FIs, and high risk DNFBPs, including through prompt and dissuasive enforcement actions and sanctions, as appropriate; (4) providing case studies and statistics to demonstrate that competent authorities can obtain beneficial ownership information in relation to legal persons in a timely manner; (5) issuing a revised Trust Ordinance and demonstrating that implementation has begun; and (6) establishing a TFS regime to implement the relevant UNSCRs related to Iran, demonstrating that implementation has begun, and demonstrating that implementation has begun on the UN Regulation related to the DPRK.

Syria

Since February 2010, when Syria made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Syria has made progress to improve its AML/CFT regime. In June 2014, the FATF determined that Syria had substantially addressed its action plan at a technical level, including by criminalising terrorist financing and establishing procedures for freezing terrorist assets. While the FATF determined that Syria has completed its agreed action plan, due to the security situation, the FATF has been unable to conduct an on-site visit to confirm whether the process of implementing the required reforms and actions has begun and is being sustained. The FATF will continue to monitor the situation, and will conduct an on-site visit at the earliest possible date.

Trinidad and Tobago

Since November 2017, when Trinidad and Tobago made a high-level political commitment to work with the FATF and CFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies, Trinidad and Tobago has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting additional criminal justice reforms which will speed up consideration of ML cases in courts. Trinidad and Tobago should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by: (1) adopting and implementing the remaining measures to further enhance international cooperation; (2) addressing issues related to transparency and beneficial ownership; (3) completing the legislative efforts to enhance the processing of ML charges before the courts; and (4) implementing measures to monitor NPOs on the basis of risk.

Tunisia

Since November 2017, when Tunisia made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies, Tunisia has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by beginning direct supervision of high-risk DNFBPs and enacting decrees to establish the National Registry of Companies and a decree for its proliferation finance-related targeted financial sanctions regime. The FATF has not yet fully reviewed these due to their very recent nature. Tunisia should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by: (1) fully integrating the DNFBPs, particularly lawyers, accountants and notaries, into its AML/CFT regime; (2) maintaining comprehensive and updated commercial registries and ensuring the effective collection of accurate and up-to-date beneficial ownership information is available for law enforcement; (3) demonstrating that its terrorism-related TFS regime is fully functional, especially amongst the DNFBPs, and that it is appropriately monitoring the association sector; and (4) ensuring an adequate proliferation finance-related targeted financial sanctions regime and its implementation.

Yemen

Since February 2010, when Yemen made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Yemen has made progress to improve its AML/CFT regime. In June 2014, the FATF determined that Yemen had substantially addressed its action plan at a technical level, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) establishing procedures to identify and freeze terrorist assets; (3) improving its customer due diligence and suspicious transaction reporting requirements; (4) issuing guidance; (5) developing the monitoring and supervisory capacity of the financial sector supervisory authorities and the financial intelligence unit; and (6) establishing a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit. While the FATF determined that Yemen has completed its agreed action plan, due to the security situation, the FATF has been unable to conduct an on-site visit to confirm whether the process of implementing the required reforms and actions has begun and is being sustained. The FATF will continue to monitor the situation, and conduct an on-site visit at the earliest possible date.

More on:

 1. «Public Statement»
  • Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)
   Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται δύο (2) χώρες, των οποίων οι στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση ΞΧ/ΧΤ θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως ακολούθως:
   Η FATF εκφράζει ανησυχία τόσο για τις σημαντικές ελλείψεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσο και για την απειλή που συνιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της ΛΔΚ που συνδέονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και τη χρηματοδότησή τους. Ακολούθως επιβεβαιώνει την από 25 Φεβρουαρίου 2011 έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ και εκείνων που ενεργούν εξ ονόματός τους, προτρέποντας, εκτός από τον ενισχυμένο έλεγχο, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αντίμετρα και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος.
  • ΙΡΑΝ
   Παρά την πολιτική του δέσμευση και την αναζήτηση τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης των αδυναμιών του και την συντελεσθείσα σταδιακή πρόοδο ως προς την θέσπιση, από το Νοέμβριο του 2017, νομικού πλαισίου για ΚΞΧ/ΧΤ, η FATF αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των αντιμέτρων, υπογραμμίζοντας ωστόσο την παραμονή της χώρας στη Δημόσια Ανακοίνωση, μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση των ακόλουθων θεμάτων:
   • την επαρκή ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ιδίως της χρηματοδότησης εκείνων των ομάδων που δραστηριοποιούνται υπό την επωνυμία "Προσπάθεια να τερματιστεί η ξένη κατοχή, η αποικιοκρατία και ο ρατσισμός"
   • τον εντοπισμό και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, που ενέχονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
   • τη θέσπιση κατάλληλου και εκτελεστού καθεστώτος δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
   • τη διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας της μονάδας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Financial Intelligence Unit-FIU) και υποβολή αναφορών (STR’s) για απόπειρες συναλλαγών
   • τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για τον εντοπισμό και επιβολή κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων/αξίας, χωρίς άδεια.
   • την επικύρωση και εφαρμογή των Συμβάσεων του Παλέρμο και των σχετικών με ΧΤ εστιάζοντας στο καθεστώς παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής
   • την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να επαληθεύουν τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του δικαιούχου κατά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
   • τη θέσπιση ευρύτερου φάσματος κυρώσεων για παραβιάσεις του νομικού πλαισίου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
   • την εξασφάλιση κατάλληλης νομοθεσίας και διαδικασιών για την πρόληψη της δήμευσης περιουσίας αντίστοιχης αξίας.
   Σημειώνεται ότι η FATF έχει δώσει προθεσμία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019, ειδάλλως θα αναγκασθεί να προβεί σε περαιτέρω μέτρα. Υπό το πρίσμα αυτό, ενθαρρύνει τα μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19, με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.
   « RECOMMENDATION 19. Higher-risk countries *

   Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence measures to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied should be effective and proportionate to the risks. Countries should be able to apply appropriate countermeasures when called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to the risks».

 2. «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»
  Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων. Οι χώρες αυτές επιγραμματικά είναι: Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Αιθιοπία, Γκάνα, Πακιστάν, Σερβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία και Υεμένη.
  Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, στο πλαίσιο του εποπτικού σας ρόλου, να μεριμνήσετε για την ενημέρωση των προσώπων του χρηματοπιστωτικού και μη τομέα, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν έναντι των χωρών που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα, κοινοποιώντας στην υπηρεσία μας τη σχετική αλληλογραφίαμέχρι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου τ.έ. προκειμένου η Γραμματεία της FATF να ενημερωθεί έγκαιρα (λήξη προθεσμίας 4.1.2019).

Τέλος, σας παραπέμπουμε στον παρακάτω σύνδεσμο, για την αναλυτική σας ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της πρόσφατης Ολομέλειας.

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2018.html

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2018.html

 1. «Public Statement»
  • Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)
   Η FATF εκφράζει ανησυχία τόσο για τις σημαντικές ελλείψεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσο και για την για την απειλή που συνιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της ΛΔΚ που συνδέονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και τη χρηματοδότησή τους.Επιβεβαιώνει την έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ, ενώ παράλληλα προτρέπει στη λήψη αποτελεσματικών αντίμετρων και στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ). Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος.
  • ΙΡΑΝ
   Παρά την πολιτική του δέσμευση και την αναζήτηση τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης των αδυναμιών του και την θέσπιση, από το Νοέμβριο του 2017 νομικού πλαισίου που αφορά στη δήλωση μετρητών και τροποποίησης των νόμων του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης αυτής, η FATF ενέκρινε την παραμονή του στη Δημόσια Ανακοίνωση επειδή η πλειονότητα των νομοθετικών του μεταρρυθμίσεων παραμένει σε εκκρεμότητα ( πχ. ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εντοπισμός και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑΗΕ, άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, πλήρης ανεξαρτησία του FIU, επικύρωση και εφαρμογή των Συμβάσεων του Παλέρμο, παροχή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής κλπ.).Εκτιμώντας ωστόσο τις προσπάθειες της Ιρανικής Κυβέρνησης αποφάσισε την αναστολή επιβολής αντιμέτρων μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, οπότε θα επανεξετασθεί η πλήρης συμμόρφωση του προς τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού.Υπό το πρίσμα αυτό, η FATF ενθαρρύνει τα μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19, με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.
 2. «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»
  Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, και επιγραμματικά είναι: Αιθιοπία, Πακιστάν, Σερβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία και Υεμένη.

  Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση των Ιράκ και Βανουάτου, η FATF αποφάσισε την εξαίρεσή τους από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης, εκτιμώντας την πρόοδο στο Σχέδιο Δράσης τους.

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2018.html

 1. «Public Statement»
  • Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)
   Η FATF εκφράζει ανησυχία και επιβεβαιώνει την έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ, ενώ παράλληλα προτρέπει στη λήψη αποτελεσματικών αντίμετρων και στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση/χρηματοδότηση όπλων μαζικής καταστροφής.
  • ΙΡΑΝ
   Παρά την πολιτική του δέσμευση και την αναζήτηση τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης των αδυναμιών του, και τη διασφάλιση με αυτόν τον τρόπο την αναστολή από τον Ιούνιο του 2017 επιβολής αντιμέτρων,. η FATF ενέκρινε την παραμονή του στη Δημόσια Ανακοίνωση επειδή η πλειονότητα των νομοθετικών του μεταρρυθμίσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι έχει κατατεθεί προς ψήφιση νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο της χώρας, αποφάσισε να αναστείλει τα αντίμετρα μέχρι τον Ιούνιο του 2018 οπότε θα επαναξιολογηθεί η πρόοδος του Ιράν.
   Υπό το πρίσμα αυτό, ενθαρρύνει τα μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19 της FATF, με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.
 2. «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»
  Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων.
  Οι χώρες αυτές επιγραμματικά είναι: Αιθιοπία, Ιράκ, Σερβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία, Βανουάτου και Υεμένη.
  Ειδικά για τη Σερβία, η οποία προστέθηκε στη λίστα των ως άνω χωρών, υπογραμμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2018 προχώρησε σε δέσμευση υψηλού πολιτικού επιπέδου για συνεργασία με FATF και MONEYVAL(περιφερειακό τμήμα της FATF στο οποίο υπάγεται η Σερβία) για την κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης, προσβλέποντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των τεχνικών της αδυναμιών στην ΚΞΧ/ΧΤ.
  Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η FATF αποφάσισε την εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης, εκτιμώντας την πρόοδο στο Σχέδιο Δράσης της.

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html

 1. «Public Statement»
  Δεδομένης της αδυναμίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), να αντιμετωπίσει τις σημαντικές ελλείψεις στην ΚΞΧ/ΧΤ και ως εκ τούτου της σοβαρής απειλής που δημιουργείται για την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, η FATF επιβεβαιώνει την έκκλησή της για εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές των κρατών-μελών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ, ενώ παράλληλα προτρέπει τη λήψη αποτελεσματικών αντιμέτρων και στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Εφόσον απαιτείται, συμβουλεύει να προβούν, επίσης, στη διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, καθώς και με τις αντιπροσωπείες τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας και την μεταξύ τους αλληλογραφία, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση/χρηματοδότηση όπλων μαζικής καταστροφής.

  Σε ότι αφορά στο Ιράν, υπό το πρίσμα της επίδειξης της πολιτικής δέσμευση του (Ιούνιος του 2016) και την απόφασή του να ζητήσει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, η FATF αποφάσισε τον Ιούνιο του 2017 την αναστολή επιβολής αντιμέτρων. Ωστόσο ενθαρρύνει τα μέλη της να παρατείνουν την εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19 της FATF, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, οπότε θα επαναξιολογηθεί η πρόοδος της εν λόγω χώρας.
  .
 2. «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»
  Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης που αφορά στην αντιμετώπιση των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αιθιοπία Ιράκ, Σρι Λάνκα, Συρία, Υεμένη, Τρινινταντ και Τομπάγκο, Τυνησία και Βανουάτου.
  Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά την Ουγκάντα, κατά την αξιολόγησή της, τη FATF αποφάσισε την εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης, εκτιμώντας την πρόοδο στο σχέδιο δράση της.

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html

Στο πλαίσιο εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς τα πρότυπα του ανωτέρου Οργανισμού:

 1. «Public Statement 23.6.2017»
  Δεδομένης της αδυναμίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), να συμμορφωθεί προς τα πρότυπα της FATF, συνιστάται στα κ-μ, ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εκείνων που ενεργούν για λογαριασμό τους, προτρέποντάς τα να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αντίμετρα και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και εφόσον απαιτείται να προβούν σε αναστολή λειτουργίας των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, καθώς και με τις αντιπροσωπείες τραπεζών της ΛΔΚ εντός της επικράτειάς τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.
  Σε ότι αφορά στο Ιράν, και παρά την υψηλού επιπέδου πολιτική δέσμευση τον Ιούνιο του 2016 για την αντιμετώπιση των στρατηγικών του ελλείψεων και την απόφαση της FATF ως εκ τούτου να αναστείλει για δώδεκα μήνες την εφαρμογή αντιμέτρων, στην πρόσφατη ολομέλεια αποφασίσθηκε παραμονή του Ιράν στο καθεστώς αυξημένης επιτήρησης μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο πλήρους δράσης.
  Κατόπιν τούτου, η FATF ενθαρρύνει τα μέλη της να παρατείνουν την εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19 της FATF, καλώντας το ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει της στρατηγικές του ελλείψεις ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε όλο αυτό το διάστημα η FATF θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται και να παρακολουθεί στενά την πρόοδό του.
 2. «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 23.6.2017»
  Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης που αφορά στην αντιμετώπιση των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αιθιοπία, Ιράκ, Συρία, Ουγκάντα, Βανουάτου και Υεμένη.
  Σε ότι αφορά την αξιολόγηση του Αφγανιστάν και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος, η FATF αποφάσισε την εξαίρεσή τους από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης, εκτιμώντας την πρόοδο στο σχέδιο δράσης τους.
  Στο πλαίσιο της Ολομέλειας συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η αδυναμία της Βραζιλίας να εκπληρώσει τη δέσμευσή της για θέσπιση στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων ως προς την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότησή της. Η FATF την παρότρυνε εκ νέου να αναλάβει περαιτέρω δράση για την πλήρη αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2017.html

Στο πλαίσιο εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς τα πρότυπα της FATF, ως ακολούθως:

 1. «Public Statement 24.2.2017»
  Δεδομένης της αδυναμίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), να συμμορφωθεί προς τα πρότυπα της FATF συνιστάται στα κ-μ, ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους επισημαίνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής τόσο σε διαδικασίες τραπεζικής ανταπόκρισης όσο και κατά την εξέταση αιτημάτων που αφορούν στη λειτουργία παραρτημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών της σε άλλες χώρες. Παράλληλα η FATF προτρέπει τα μέλη της να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας αναλογικά προς τους κινδύνους που απορρέουν από την εν λόγω χώρα, και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.
  Σε ότι αφορά στο Ιράν, και παρά την υψηλού επιπέδου πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση των στρατηγικών του ελλείψεων και την απόφαση της FATF ως εκ τούτου να αναστείλει για δώδεκα μήνες την εφαρμογή αντιμέτρων, στην πρόσφατη ολομέλεια αποφασίσθηκε η παραμονή του Ιράν στο καθεστώς αυξημένης επιτήρησης μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο πλήρους δράσης.
  Κατόπιν τούτου, η FATF παροτρύνει τα μέλη της να παρατείνουν την εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19 της FATF, καλώντας το ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές του ελλείψεις ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επίσης η FATF θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με το Ιράν και να παρακολουθεί στενά την πρόοδο του.
 2. «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 24.2.2017»
  Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Αφγανιστάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αιθιοπία Ιράκ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Συρία, Ουγκάντα, Βανουάτου και Υεμένη.
  Σημειώνεται ότι μετά από αξιολόγηση της Γουιάνα, και εκτιμώντας την πρόοδο στο σχέδιο δράσης της, η FATF αποφάσισε την εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης.

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2017.html

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στις 19-21 Οκτωβρίου 2016, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς τα πρότυπα της FATF, ως ακολούθως:

 1. Συνιστάται στα κ-μ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση «Public Statement 21.10.2016», ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), εκφράζοντας την ανησυχία της για τις παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διάδοση και χρηματοδότηση της διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής.
  Παράλληλα η FATF προτρέπει τα μέλη της να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τη διακοπή της λειτουργίας τόσο των υποκαταστημάτων, θυγατρικών και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ εντός της επικράτειάς τους όσο και των διαδικασιών τραπεζικής ανταπόκρισης προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των οικονομικών τους τομέων από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.
  Σε ότι αφορά στο Ιράν από τον Ιούνιο του 2016 η FATF έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για την πολιτική δέσμευση ως προς την αντιμετώπιση των στρατηγικών του ελλείψεων με αποτέλεσμα την αναστολή επιβολής αντιμέτρων για δώδεκα μήνες. Ωστόσο αποφασίσθηκε η παραμονή του Ιράν στο καθεστώς αυξημένης επιτήρησης μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο πλήρους δράσης. Κατόπιν τούτου η FATF συμβουλεύει τα μέλη της να εφαρμόζουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με φυσικά και νομικά πρόσωπα της εν λόγω χώρας σύμφωνα με τη Σύσταση 19 και τις ερμηνευτικές της σημειώσεις (Higher- risk countries/Interpretive note).
 2. Στο περιεχόμενο του εγγράφου με θέμα «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 21.10.2016» περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Αφγανιστάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ιράκ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Συρία, Ουγκάντα, Βανουάτου και Υεμένη. Αναφορικά με τη Γουιάνα αποφασίσθηκε η εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης λόγω της προόδου που έχει συντελεσθεί στο σχέδιο δράσης της.

Για διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2016.html

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη BUSAN της Κορέας, στις 22-24 Ιουνίου 2016, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες ως προς τα πρότυπα της FATF, ως ακολούθως:

 1. Συνιστάται στα κ-μ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση «Public Statement 24.6.2016», ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), επισημαίνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής τόσο σε διαδικασίες τραπεζικής ανταπόκρισης όσο και κατά την εξέταση αιτημάτων για τη λειτουργία παραρτημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών της σε άλλες χώρες. Παράλληλα η FATF προτρέπει τα μέλη της να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των οικονομικών τους τομέων από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
  Σε ότι αφορά στο Ιράν η FATF επικροτεί την υψηλού επιπέδου πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση των στρατηγικών του ελλείψεων και την απόφασή του να ζητήσει τεχνική βοήθεια για την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου δράσης με αποτέλεσμα την αναστολή των αντιμέτρων για δώδεκα μήνες, ωστόσο αποφασίσθηκε η παραμονή του στο καθεστώς αυξημένης επιτήρησης μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο πλήρους δράσης.
 2. Στο περιεχόμενο του εγγράφου με θέμα «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 24.6.2016» περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Αφγανιστάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γουιάνα, Ιράκ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Συρία, Ουγκάντα, Βανουάτου και Υεμένη.
  Σημειώνεται επίσης ότι μετά από αξιολόγηση των χωρών Μιανμάρ και Παπούα-Ν. Γουινέα και εκτιμώντας την πρόοδο στο σχέδιο δράσης τους, η FATF αποφάσισε την εξαίρεσή τους από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν. 3691/2008, οφείλουν να προβούν σε ενέργειες έναντι των χωρών που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της FATF με τίτλο ”Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process” το οποίο κοινοποιείται παρακάτω.

Για διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2016.html

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF υπό την προεδρία της Κορέας, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 15-19 Φεβρουαρίου 2016, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες ως προς τα πρότυπα της FATF, ως ακολούθως :

 • Συνιστάται στα κ-μ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση «Public Statement 19.02.2016», ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους με το Ιράν επισημαίνοντας, ότι εάν δεν προβεί σε άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες, που αφορούν στην ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η FATF θα επανεξετάσει τη στάση της, προτρέποντας τα μέλη της να ενισχύσουν τα αντίμετρα από τον Ιούνιο του 2016.

  Εκτεταμένη αναφορά γίνεται και στη Λαϊκή Δημοκρατία της Β. Κορέας (ΛΔΚ) επισημαίνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής τόσο σε διαδικασίες τραπεζικής ανταπόκρισης όσο και κατά την εξέταση αιτημάτων για τη λειτουργία παραρτημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών της σε άλλες χώρες.
 • Στο περιεχόμενο του εγγράφου με θέμα «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 19.2.2016» περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Αφγανιστάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γουιάνα, Ιράκ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Μιανμάρ, Παπούα-Ν. Γουινέα, Συρία, Ουγκάντα, Βανουάτου και Υεμένη.

  Σημειώνεται επίσης ότι η FATF εκτιμώντας τις εξελίξεις στο σχέδιο δράσης των χωρών Αλγερία, Αγκόλα και Παναμάς αποφάσισε την εξαίρεσή τους από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης.

Για διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2016.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2016.html

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρώτης Ολομέλειας της FATF υπό την προεδρία της Κορέας, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 21-23 Οκτωβρίου 2015, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των μη συμμορφούμενων χωρών προς τα πρότυπα της FATF, ως ακολούθως:

 • Συνιστάται στα κ-μ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση «Public Statement 23.10.2015», ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους με το Ιράν και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Β. Κορέας (ΛΔΚ). Ειδικότερα για το Ιράν, τονίζεται, ότι εάν δεν προβεί σε άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες, που αφορούν στην ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η FATF θα επανεξετάσει τη στάση της, προτρέποντας τα μέλη της να ενισχύσουν τα αντίμετρα από τον Φεβρουάριο του 2016.
  Εκτεταμένη αναφορά γίνεται και στη Λ.Δ.Κ επισημαίνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής τόσο σε διαδικασίες τραπεζικής ανταπόκρισης όσο και κατά την εξέταση αιτημάτων για τη λειτουργία παραρτημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών της σε άλλες χώρες. Επίσης κρίνεται σκόπιμη η εκτίμηση κινδύνου κατά τη διεκπεραίωση οικονομικών τους συναλλαγών με το Μιανμάρ, όπου, παρά την βελτίωση του νομικού του πλαισίου, παραμένουν σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του ΞΧ/ΧΤ.
 • Στο περιεχόμενο του εγγράφου με θέμα «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 23.10.2015» περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Αφγανιστάν, Αλγερία, Αγκόλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ιράκ, Γουιάνα, Παναμάς, Παπούα-Ν. Γουινέα, Συρία, Ουγκάντα και Υεμένη.
  Σημειώνεται επίσης ότι η FATF προτίθεται να επανεξετάσει τον προσεχή Φεβρουάριο του 2016 το νομικό καθεστώς για ΞΧ/ΧΤ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος, το οποίο παρά την υψηλού επιπέδου πολιτική δέσμευση δεν έχει σημειώσει την προσδοκώμενη πρόοδο, ενώ εκτιμώντας τις εξελίξεις στο σχέδιο δράσης των Εκουαδόρ και Σουδάν αποφάσισε την εξαίρεσή τους από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης.

Το πλήρες κείμενο των παραπάνω εγγράφων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2015.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2015.html

 • Συνιστάται στα κ-μ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση «Public Statement 26.6.2015», ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους με το Ιράν και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Β. Κορέας (ΛΔΚ). Ειδικότερα για το Ιράν, τονίζεται, ότι εάν δεν προβεί σε άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες, που αφορούν στην ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η FATF θα επανεξετάσει τη στάση της καλώντας τα μέλη της να ενισχύσουν τα αντίμετρα από τον Οκτώβριο του 2015.

  Εκτεταμένη αναφορά γίνεται και στη Λ.Δ.Κ επισημαίνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής τόσο σε διαδικασίες τραπεζικής ανταπόκρισης όσο και κατά την εξέταση αιτημάτων για τη λειτουργία παραρτημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών σε άλλες χώρες.

  Επίσης κρίνεται σκόπιμη η εκτίμηση του κινδύνου για ΞΧ/ΧΤ κατά τη διεκπεραίωση οικονομικών τους συναλλαγών με τις χώρες Αλγερία και Μιανμάρ λόγω της μη υλοποίησης των δεσμεύσεών τους.
 • Στο περιεχόμενο του εγγράφου με θέμα «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 26.6.2015» περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Αφγανιστάν, Αγκόλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Εκουαδόρ, Γουιάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Παναμάς, Παπούα-Ν. Γουινέα, Σουδάν, Συρία, Ουγκάντα και Υεμένη.

  Σημειώνεται επίσης ότι η FATF προτίθεται να επανεξετάσει τον προσεχή Οκτώβριο την περίπτωση του Ιράκ, το οποίο παρά την υψηλού επιπέδου πολιτική δέσμευση δεν έχει σημειώσει την προσδοκώμενη πρόοδο, ενώ εκτιμώντας τις εξελίξεις στο σχέδιο δράσης της Ινδονησίας, αποφάσισε την εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης.

Για διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στη σχετική ιστοσελίδα της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-june-2015.html
http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-june-2015.html

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας της FATF, εκδόθηκε Δημόσια Ανακοίνωση που αφορά στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων, από τα κράτη μέλη (κ-μ), έναντι εκείνων των χωρών που παραμένουν σε στάδιο μη συμμόρφωσης προς τα πρότυπα της FATF και δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ειδικότερα η FATF, εκφράζοντας την ανησυχία της σχετικά με τις χώρες του Ιράν και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Β. Κορέας στον τομέα της θέσπισης άμεσων μέτρων για την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προτρέπει όλα τα κ-μ να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρηματικές τους συναλλαγές με εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ως άνω χωρών.

Στα κ-μ συνιστάται επίσης εκτίμηση του κινδύνου για ΞΧ/ΧΤ κατά τη διεκπεραίωση οικονομικών τους συναλλαγών με την Αλγερία, τον Ισημερινό (Εκουαδόρ) και την Μιανμάρ, χώρες οι οποίες, παρά το υψηλό επίπεδο πολιτικής δέσμευσης, έχουν σημειώσει μικρή αλλά όχι επαρκή πρόοδο ως προς την αντιμετώπιση των εντοπισμένων στρατηγικών τους ελλείψεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν. 3691/2008 οφείλουν να προβούν σε ενέργειες έναντι των χωρών που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της FATF με τίτλο: "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process".

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 22-24.10.2014, υπό την αιγίδα της Αυστραλιανής Προεδρίας, εκδόθηκε Δημόσια Ανακοίνωση, που αφορά στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων, από τα κράτη μέλη (κ-μ), έναντι εκείνων των χωρών που παραμένουν σε στάδιο μη συμμόρφωσης προς τα πρότυπα της FATF και δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ειδικότερα η FATF εκφράζοντας την ανησυχία της για την αδυναμία του Ιράν να θεσπίσει άμεσα μέτρα για την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προτρέπει όλα τα κ-μ να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρηματικές τους συναλλαγές με εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ως άνω χώρας, υπογραμμίζοντας ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της, θα εξετάσει την ενίσχυση των αντιμέτρων από τον Φεβρουάριο του 2015.

Ανάλογη σύσταση απευθύνει στα κ-μ αναφορικά με τις συναλλαγές τους με την Λαϊκή Δημοκρατία της Β. Κορέας, ως χώρα υψηλού κινδύνου, επισημαίνοντας ότι δεν έχει παρατηρηθεί η αναμενόμενη πρόοδος στην αντιμετώπιση των στρατηγικών αδυναμιών που την χαρακτηρίζει.

Στα κ-μ συνιστάται επίσης εκτίμηση του κινδύνου για ΞΧ/ΧΤ κατά τη διεκπεραίωση οικονομικών τους συναλλαγών με Αλγερία, Εκουαδόρ, Ινδονησία και Μιανμάρ, χώρες οι οποίες παρά το υψηλό επίπεδο πολιτικής δέσμευσης, δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο ως προς την αντιμετώπιση των εντοπισμένων στρατηγικών τους ελλείψεων.

Αναφορικά με τις χώρες Αργεντινή, Κούβα, Αιθιοπία, Τατζικιστάν και Τουρκία, η FATF, εκτιμώντας την ουσιαστική πρόοδο που έχει συντελεσθεί στο νομικό και κανονιστικό τους πλαίσιο για ΞΧ/ΧΤ και την ανταπόκριση στις δεσμεύσεις για βελτίωση του σχεδίου δράσης τους, αποφάσισε την μεταφορά τους στον κατάλογο χωρών που βρίσκονται σε εξελικτική διαδικασία. Για την Τουρκία, ειδικά, σημειώνουμε ότι εγκρίθηκε η έξοδός της από τη διαδικασία στοχευμένης επιτήρησης.

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας, επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής ( Islamic State of Iraq and the Levant -ISIL) και στα μέτρα αντιμετώπισής της, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Σ.Α. του ΟΗΕ και τις σχετικές Συστάσεις της FATF. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν. 3691/2008, οφείλουν να προβούν σε ενέργειες έναντι των χωρών που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της FATF με τίτλο Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process”.

Για διευκόλυνση των υπόχρεων, αναρτώνται τα Links των παραπάνω σχετικών εγγράφων:

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video