Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF


 1. «Public Statement»
  • Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)
   Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται δύο (2) χώρες, των οποίων οι στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση ΞΧ/ΧΤ θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως ακολούθως:
   Η FATF εκφράζει ανησυχία τόσο για τις σημαντικές ελλείψεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσο και για την απειλή που συνιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της ΛΔΚ που συνδέονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και τη χρηματοδότησή τους. Ακολούθως επιβεβαιώνει την από 25 Φεβρουαρίου 2011 έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ και εκείνων που ενεργούν εξ ονόματός τους, προτρέποντας, εκτός από τον ενισχυμένο έλεγχο, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αντίμετρα και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος.
  • ΙΡΑΝ
   Παρά την πολιτική του δέσμευση και την αναζήτηση τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης των αδυναμιών του και την συντελεσθείσα σταδιακή πρόοδο ως προς την θέσπιση, από το Νοέμβριο του 2017, νομικού πλαισίου για ΚΞΧ/ΧΤ, η FATF αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των αντιμέτρων, υπογραμμίζοντας ωστόσο την παραμονή της χώρας στη Δημόσια Ανακοίνωση, μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση των ακόλουθων θεμάτων:
   • την επαρκή ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ιδίως της χρηματοδότησης εκείνων των ομάδων που δραστηριοποιούνται υπό την επωνυμία "Προσπάθεια να τερματιστεί η ξένη κατοχή, η αποικιοκρατία και ο ρατσισμός"
   • τον εντοπισμό και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, που ενέχονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
   • τη θέσπιση κατάλληλου και εκτελεστού καθεστώτος δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
   • τη διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας της μονάδας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Financial Intelligence Unit-FIU) και υποβολή αναφορών (STR’s) για απόπειρες συναλλαγών
   • τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για τον εντοπισμό και επιβολή κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων/αξίας, χωρίς άδεια.
   • την επικύρωση και εφαρμογή των Συμβάσεων του Παλέρμο και των σχετικών με ΧΤ εστιάζοντας στο καθεστώς παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής
   • την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να επαληθεύουν τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του δικαιούχου κατά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
   • τη θέσπιση ευρύτερου φάσματος κυρώσεων για παραβιάσεις του νομικού πλαισίου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
   • την εξασφάλιση κατάλληλης νομοθεσίας και διαδικασιών για την πρόληψη της δήμευσης περιουσίας αντίστοιχης αξίας.
   Σημειώνεται ότι η FATF έχει δώσει προθεσμία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019, ειδάλλως θα αναγκασθεί να προβεί σε περαιτέρω μέτρα. Υπό το πρίσμα αυτό, ενθαρρύνει τα μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19, με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.
   « RECOMMENDATION 19. Higher-risk countries *

   Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence measures to business relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied should be effective and proportionate to the risks. Countries should be able to apply appropriate countermeasures when called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to the risks».

 2. «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»
  Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων. Οι χώρες αυτές επιγραμματικά είναι: Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Αιθιοπία, Γκάνα, Πακιστάν, Σερβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία και Υεμένη.
  Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, στο πλαίσιο του εποπτικού σας ρόλου, να μεριμνήσετε για την ενημέρωση των προσώπων του χρηματοπιστωτικού και μη τομέα, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν έναντι των χωρών που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα, κοινοποιώντας στην υπηρεσία μας τη σχετική αλληλογραφίαμέχρι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου τ.έ. προκειμένου η Γραμματεία της FATF να ενημερωθεί έγκαιρα (λήξη προθεσμίας 4.1.2019).

Τέλος, σας παραπέμπουμε στον παρακάτω σύνδεσμο, για την αναλυτική σας ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της πρόσφατης Ολομέλειας.

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2018.html

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2018.html

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video