Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαδικασία αποκλεισμού


Η Ε.Ε.Ε.Π. προχώρησε σε τροποποίηση του «Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» («άρθρο 32: ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ») μετά την ανάληψη της αρμοδιότητας του ελέγχου και της εποπτείας των επιχειρήσεων καζίνων της χώρας.

1η Τροποποίηση του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο

Με την τροποποίηση αυτή, τα καζίνα έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τήρησης της διαδικασίας αποκλεισμού και της άρσης του και για τον σκοπό αυτό οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Στο πλαίσιο της τροποποίησης αυτής, σχεδιάστηκαν εκ νέου τα έντυπα δηλώσεων αποκλεισμού και άρσης του αποκλεισμού, τα οποία θα υποστηρίξουν τη νέα διαδικασία τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα (ΦΕΚ. 2946 Τεύχος Β’).

2η Τροποποίηση του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο

Σύμφωνα με τη με αριθμό 98/5/21.03.2014 (Β 767) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο [Τ/6736/01.07.2013 (Β 929) και πλέον παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης αποκλεισμού παίκτη, όχι μόνο σε οποιονδήποτε συγγενή Α’ βαθμού, αλλά και στον/στην σύζυγό του/της επιφέροντας τα ίδια αποτελέσματα.

Η νέα διαδικασία έχει ως εξής:

  • Ο παίκτης υποβάλλει στο καζίνο, από το οποίο επιθυμεί να αποκλεισθεί, δήλωση αποκλεισμού. Η βεβαίωση αυτή έχει τις συνέπειες της υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/86 και ισχύει αμέσως μόλις υποβληθεί.
  • Ο αποκλεισμός διαρκεί υποχρεωτικά για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, χωρίς δυνατότητα άρσης. Για κάθε πρόσωπο, οι συγγενείς α’ βαθμού μπορούν να υποβάλλουν δήλωση αποκλεισμού, συνολικά, μέχρι δύο φορές.
  • Με την υποβολή της δήλωσης το καζίνο έχει την υποχρέωση αμέσως να απαγορεύσει στον αποκλεισμένο παίκτη την είσοδό του στους χώρους παιγνίων και τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή τους.
  • Η άρση του αποκλεισμού δεν επέρχεται αυτόματα με την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος αλλά μόνο μετά από σχετική δήλωση του ίδιου του αποκλεισμένου προσώπου, ανεξάρτητα αν ο αποκλεισμός επήλθε με δήλωση συγγενούς α’ βαθμού ή του/της συζύγου.
  • Η δήλωση άρσης του αποκλεισμού γίνεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη δήλωση αποκλεισμού. Όταν ένα πρόσωπο που έχει αποκλεισθεί, εκδηλώσει μετά την πάροδο του διαστήματος των έξι (6) μηνών, την πρόθεση να υποβάλει δήλωση άρσης αποκλεισμού, ο αρμόδιος υπάλληλος του καζίνου οφείλει να τον ενημερώσει για τις συνέπειες που θα έχει η άρση του αποκλεισμού και να του συστήσει να επανεκτιμήσει την απόφασή του. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει, εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άρση, μετά από την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
  • Η άρση του αποκλεισμού επέρχεται μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων ωρών (24) από την ώρα κατάθεσης της δήλωσης.
Έντυπα διαδικασίας αποκλεισμού
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video