Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Ρύθμιση θεμάτων για την πιστοποίηση τεχνικών και την κατάρτιση των μητρώων τους


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ/1637/Β) η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με την οποία καθορίζονται τα θέματα της πιστοποίησης από την ΕΕΕΠ των τεχνικών για τα Ηλεκτρονικά Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα και των τεχνικών για τα Τυχερά Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα τύπου VLT. Επιπλέον με την ίδια απόφαση ορίζεται και η διαδικασία κατάρτισης των σχετικών μητρώων των πιστοποιημένων τεχνικών.

Η πιστοποίηση ενός τεχνικού από την ΕΕΕΠ είναι απαραίτητη, προκειμένου αυτός να μπορεί να προβαίνει σε κάθε είδους επέμβαση (εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση κλπ) ενός πιστοποιημένου παιχνιδιού ή παιγνιομηχανήματος.

Οι πιστοποιούμενοι τεχνικοί διαχωρίζονται στις εξής τέσσερις ειδικότητες:

1 Τεχνικοί ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.

2 Τεχνικοί παιγνιομηχανημάτων ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.

3 Τεχνικοί τυχερών παιγνίων.

4 Τεχνικοί παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT, τυχερών παιγνίων.

Ένας τεχνικός μπορεί να πιστοποιηθεί για περισσότερες της μιας κατηγορίας, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι πιστοποιήσεις χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ΕΕΕΠ. Κάθε τεχνικός που έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση από την ΕΕΕΠ εγγράφεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών, που τηρεί η Αρχή. Η εγγραφή αυτή ανανεώνεται κάθε χρόνο με την καταβολή του ετήσιου τέλους διατήρησης της εγγραφής από τον ενδιαφερόμενο.

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video