Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Νέος Πρότυπος Οδηγός υποβολής σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας


Με την με αριθμό 202/3/21.4.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. επανακαθορίστηκε το περιεχόμενο του πρότυπου οδηγού υποβολής σχεδίων εμπορικής επικοινωνίας, με σκοπό την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου και την προστασία του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος οδηγός αφορούν τα παρακάτω:

α) Σχετικά με την ενότητα ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ διευκρινίζεται πως αυτή αφορά την εμπορική επικοινωνία και όχι την εταιρεία.

β) Σχετικά με την ενότητα ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ προστίθενται στις κατηγορίες οι διαγωνισμοί, κληρώσεις, παιχνίδια και δώρα που προωθούνται από τον Πάροχο ως προσφορά στους καταναλωτές και οι ανακοινώσεις αυτών.

γ) Σχετικά με την ενότητα ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ προστίθενται τα προγράμματα συνεργατών (affiliates).

δ) Σχετικά με την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ αφαιρείται η υποχρέωση υποβολής της σύμβασης εφόσον από τις διατάξεις περί εμπορικής επικοινωνίας δεν προκύπτει η σχετική υποχρέωση. Επίσης, διευκρινίζεται η αναφορά στον προϋπολογισμό ο οποίος αφορά και εκείνον της χορηγίας και εκείνον της εμπορικής επικοινωνίας αυτής.

ε) Σχετικά με την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ διευκρινίζεται η αναφορά στον προϋπολογισμό ο οποίος αφορά και εκείνον των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εκείνον της εμπορικής επικοινωνίας αυτών.

στ) Τέλος, σχετικά με την ενότητα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ αφαιρείται η υποχρέωση απεικόνισης του ποσοστού επί του μικτού κέρδους εφόσον τα σχετικά οικονομικά στοιχεία βρίσκονται στην διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video