Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Πρόσθετοι περιορισμοί στη λειτουργία των VLTs


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 1120) η με αριθμό 158/4/05.06.2015 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία τροποποιείται, συμπληρώνεται και κωδικοποιείται ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Οι νέες ρυθμίσεις εκδίδονται στο πλαίσιο: (α) της άσκησης εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, συνεπούς και συστηματικής περιοριστικής πολιτικής στον τομέα των τυχερών παιγνίων, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, ελαχιστοποίησης των αρνητικών για το κοινωνικό σύνολο συνεπειών από τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια (όπως, ενδεικτικά, η κατασπατάληση του διαθέσιμου εισοδήματος, ο εθισμός στα τυχερά παίγνια, κ.λπ.) και προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, (β) των αρχών (κανόνων) του υπεύθυνου παιχνιδιού και της ανάγκης ελαχιστοποίησης των παραγόντων (διάρκεια, συχνότητα, ποσότητα, ένταση) που οδηγούν στον εθισμό από τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, (γ) της αποτελεσματικής άσκησης εκ μέρους της Ε.Ε.Ε.Π. των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, (δ) της ανάγκης περαιτέρω διασφάλισης της απρόσκοπτης, φερέγγυας και αξιόπιστης διεξαγωγής των Παιγνίων, (ε) της ανάγκης περαιτέρω διασφάλισης, αφενός, του απρόσκοπτου ελέγχου ως προς την προβλεπόμενη από το νόμο παρακράτηση και απόδοση του εκάστοτε ισχύοντος φόρου επί των κερδών των Παικτών από τυχερά παίγνια και, αφετέρου, της διασταύρωσης των δαπανών κάθε Παίκτη για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια με το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, και (στ) της ανάγκης καταβολής των επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Ε.Π. προστίμων σε μικρό χρονικό διάστημα από τη βεβαίωση της παράβασης και τον καταλογισμό του προστίμου ως μέσο συμμόρφωσης και αυτοπεριορισμού του ελεγχομένου παραβάτη, λόγω της άμεσης σύνδεσης της βεβαίωσης της παράβασης και της επιβληθείσας κύρωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι κυριότερες νέες ρυθμίσεις που αφορούν τη συμμετοχή των παικτών στα παίγνια είναι οι εξής:

  • Στα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη περιλαμβάνεται πλέον και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του παίκτη.
  • Θεσπίζεται ημερήσιο όριο απωλειών (maximum daily loss) στο ύψος των 80 ευρώ.
  • Μειώνεται ο χρόνος συμμετοχής των παικτών στα παίγνια σε 10 ώρες την εβδομάδα και σε 32 ώρες τον μήνα, από 12 και 40 ώρες αντίστοιχα.
  • Διακόπτεται η παικτική συνεδρία, όταν ο παίκτης καταγράψει απώλεια χρηματικού ποσού ύψους 20 ευρώ (αντί 80 ευρώ).
  • Μειώνεται το μέγιστο Jackpot Καταστήματος από 100.000 σε 20.000 ευρώ.
  • Μειώνεται το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων (Gaming Halls) κατά 3 ώρες.
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video