Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Data Exchange

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων για την ανταλλαγή δεδομένων με την Ε.Ε.Ε.Π..

Η ενδεδειγμένη μέθοδος ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και του παρόχου είναι η αποστολή δεδομένων μέσω αρχείων XML (eXtensible Markup Language). Η γλώσσα XML αποτελεί σήμερα ένα ευρέως διαδεδομένο και ανοικτό πρότυπο για την περιγραφή και ανταλλαγή δεδομένων. Η γλώσσα XML έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από το W3C (World Wide Web Consortium).

[Amendment - 12/06/2023] Final Data Models Specifications - Προδιαγραφές μοντέλων δεδομένων προς αποθήκευση στα συστήματα SAFE των Κατόχων Άδειας

 1. Bet Events: Καταγράφονται τα στοιχηματικά γεγονότα [Specifications] [view XSD in GitHub]
 2. Bettings: Καταγράφονται η παικτική δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα για τα στοιχήματα [Specifications] [view XSD in GitHub]
 3. Bet Winnings: Καταγράφονται η παικτική δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα για τα αποτελέσματα των στοιχημάτων [Specifications] [view XSD in GitHub]
 4. EndofDay Bettings: Καταγράφονται, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, όλες οι κινήσεις (παικτική δραστηριότητα και οικονομικά δεδομένα) της εκάστοτε παικτικής ημέρας, για τα στοιχήματα [Specifications] [view XSD in GitHub]
 5. Games: Καταγράφεται η παικτική δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα των λοιπών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων [πλην των διομότιμων (Peer to Peer) Παιγνίων και Τουρνουά Πόκερ] [Specifications] [view XSD in GitHub]
 6. EndofDay Games: Καταγράφονται, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, όλες οι κινήσεις (παικτική δραστηριότητα και οικονομικά δεδομένα) της εκάστοτε παικτικής ημέρας, των λοιπών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων [πλην των διομότιμων (Peer to Peer) Παιγνίων Πόκερ και Τουρνουά Πόκερ] [Specifications] [view XSD in GitHub]
 7. Peer to Peer Games: Καταγράφεται η παικτική δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα των λοιπών διομότιμων (Peer to Peer) διαδικτυακών τυχερών παιγνίων (πλην του παίγνιου «Τουρνουά Πόκερ») [Specifications] [view XSD in GitHub]
 8. EndofDay PtP Games: Καταγράφονται, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, όλες οι κινήσεις (παικτική δραστηριότητα και οικονομικά δεδομένα) της εκάστοτε παικτικής ημέρας, των λοιπών διομότιμων (Peer to Peer) διαδικτυακών τυχερών παιγνίων (πλην του παίγνιου «Τουρνουά Πόκερ») [Specifications] [view XSD in GitHub]
 9. Poker Tournament Start: Καταγράφονται δεδομένα έναρξης των Τουρνουά Πόκερ [Specifications] [view XSD in GitHub]
 10. Poker Tournament Transactions: Καταγράφονται κινήσεις (οικονομικά δεδομένα) που σχετίζονται με Τουρνουά Πόκερ [Specifications] [view XSD in GitHub]
 11. Poker Tournament End: Καταγράφονται δεδομένα λήξης των Τουρνουά Πόκερ [Specifications] [view XSD in GitHub]
 12. EndofDay Poker Tournaments: Καταγράφονται, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, όλες οι κινήσεις (παικτική δραστηριότητα και οικονομικά δεδομένα) της εκάστοτε παικτικής ημέρας, των Τουρνουά Πόκερ [Specifications] [view XSD in GitHub]
 13. Jackpot Parameters: Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν την παραμετροποίηση και λειτουργία των Λειτουργιών Jackpot [Specifications] [view XSD in GitHub]
 14. Jackpot Winnings: Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν τα κέρδη από Λειτουργίες Jackpot [Specifications] [view XSD in GitHub]
 15. Log In Sessions: Καταγράφονται δεδομένα των συνεδριών των παικτών [Specifications] [view XSD in GitHub]
 16. Bonus Schemas: Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν τις κατηγορίες επιβραβεύσεων [Specifications] [view XSD in GitHub]
 17. Exclusions: Καταγράφονται δεδομένα αποκλεισμών παικτών [Specifications] [view XSD in GitHub]
 18. Limits: Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν τα όρια παικτικής δραστηριότητας [Specifications] [view XSD in GitHub]
 19. Limits Exceeded: Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν την υπέρβαση των ορίων παικτικής δραστηριότητας [Specifications] [view XSD in GitHub]
 20. EndofDay Other: Καταγράφονται, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, όλα τα δεδομένα που αφορούν Όρια Παικτικής Δραστηριότητας, Αποκλεισμούς Παικτών, Επιβραβεύσεις, υπόλοιπο Ηλεκτρονικών Λογαριασμών Παικτών και Υπόλοιπο Τραπεζικού Λογαριασμού Παικτών του Κατόχου Άδειας, της εκάστοτε παικτικής ημέρας. Καταγράφονται επίσης δεδομένα που αφορούν στον φόρο παικτών για παίγνια που διεξάγονται με συνεδρίες. [Specifications] [view XSD in GitHub]
 21. Customer Account: Καταγράφονται δεδομένα των παικτών [Specifications] [view XSD in GitHub]
 22. Customer Account Transactions: Καταγράφονται κινήσεις (παικτική δραστηριότητα και οικονομικά δεδομένα) των παικτών [Specifications] [view XSD in GitHub]
 23. Affiliate Account: Καταγράφονται δεδομένα των συνεργατών [Specifications] [view XSD in GitHub]
 24. Affiliate Account Transactions: Καταγράφονται οικονομικά δεδομένα των συνεργατών [Specifications] [view XSD in GitHub]
 25. Taxation Sessions: Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν τη φορολόγηση των παιγνίων που διεξάγονται με συνεδρίες [Specifications] [view XSD in GitHub]
 26. Contests-Draws: Καταγράφονται δεδομένα που αφορούν τους διαγωνισμούς-κληρώσεις [Specifications] [view XSD in GitHub]
 27. Common Elements: Μοντέλο δεδομένων που περιλαμβάνει τα κοινά elements των ανωτέρω Μοντέλων Δεδομένων [Specifications] [view XSD in GitHub]
 28. Manifest model: Μοντέλο αρχείου ελέγχου [Specifications] [view XSD in GitHub]
 29. Field Descriptions Manual - Συγκεντρωτικό αρχείο Excel με τις προδιαγραφές των δεδομένων [v46]  ([v45], [v44])
 30. view all XSDs in GitHub

[Amendment - 03/02/2023] Final Reporting Specifications - Προδιαγραφές του περιεχομένου των αναφορών στο περιβάλλον απομακρυσμένης πρόσβασης της Ε.Ε.Ε.Π. στα ΚΠΣ των Κατόχων Άδειας

 1. Reporting Specifications - Προδιαγραφές αναφορών [Specifications] ([Specifications_V30], [Specifications_v29], [Specifications_v28], [Specifications_v27])

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Ε.Ε.Ε.Π. και επιχειρήσεων Καζίνο

 1. Καταγγελίες παικτών στα καζίνο [Προδιαγραφές] [Οδηγίες] [Αρχείο XSD] [Δείγμα XML αρχείου] - Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2023
Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video