Ενημερωτικό μήνυμα

Επιχειρήσατε πρόσβαση σε ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχονται μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιστοτόπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων, οι οποίοι αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια, τα οποία διοργανώνονται χωρίς άδεια από την Ελληνική Δημοκρατία, επισύρει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Blacklist μπορείτε να δείτε εδώ.

You have attempted to access a site that provides unauthorized gambling services.

By law, Internet Service Providers are required to disallow access to unauthorized gambling sites listed on the (Blacklist).

It is noted that participation in gambling, which is organized without authorization by the Hellenic Republic, carries severe administrative and criminal penalties.

More information regarding Blacklist can be found here.

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video