Ενημερωτικό μήνυμα

Επιχειρήσατε πρόσβαση σε ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχονται μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιστοτόπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων, οι οποίοι αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια, τα οποία διοργανώνονται χωρίς άδεια από την Ελληνική Δημοκρατία, επισύρει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Blacklist μπορείτε να δείτε εδώ.

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video